Michael Gunning นักว่ายน้ำ ชาวจาเมกาต้องการเป็นส่วนหนึ่ง

Michael Gunning นักว่ายน้ำ ชาวจาเมกาต้องการเป็นส่วนหนึ่ง Michael Gunning นักว่ายน้ำ ชาวจาเมกาต้องการเป็นส่วนหนึ่ง นักว่ายน้ำชาวจาเมกากล่าวว่าเขาต้องการ ข่าวกีฬา “เป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลง” โดยพฤติกรรมรักร่วมเพศยังผิดกฎหมายใน 36 ประเทศในเครือจักรภพกันนิง วัย 28 ปี ซึ่งเป็นตัวแทนของบริเตนใหญ่ก่อนจะเปลี่ยนมาที่จาเมกาในปี 2559 ได้ประกาศลาออกจากตำแหน่ง

Read more